Činnost

ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROK 2021

ROK 2020


ROK 2024

ROK 2023

 • Lovecké kolo - vloženo 15.8.2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

 


Volby do orgánů Mysliveckého sdružení Kozojedy (volební období 2015-2019) 

Současně s koncem mysliveckého roku 2014, skončilo i období pětiletého mandátu členů orgánů Mysliveckého sdružení Kozojedy. Výbor mysliveckého sdružení proto svolal na neděli 29. března mimořádnou členskou schůzi, jejímž jediným bodem programu byly volby do výboru a kontrolní komise. Jednání se zúčastnilo 34 členů z celkového počtu 40. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík proto mohl konstatovat, že členská schůze je usnášení schopná.

Volby se i tentokráte uskutečnily dvoukolově.  Do druhého kola, na základě návrhů členské základny postoupili všichni členové stávajícího výboru. V tomto kole se pak rozhodovalo mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů.  Bohužel někteří členové stávajícího výboru se rozhodli do druhého kola nenastoupit a vzdali se svých funkcí. Z druhého kola tak odstoupili jednatel Ing. Jaroslav Fencl, střelecký referent Václav Folk a kynolog Petr Pánek.

Volby do hlavních funkcí ve výboru však proběhly bez problémů a do funkcí předsedy a místo-

předsedy byl i zvoleni stávající členové, tj. Václav Prusík a Václav Troch. Na funkci hospodáře byl i pro následující volební období doporučen Vladimír Hykyš.  Návrh pracovat ve funkci i v novém funkčním období přijali také Pavel Štol, Marek Peterka a Jiří Kučera.

Do druhého kola voleb postoupili také další členové s nejvyšším počtem hlasů a zvoleni byli Petr Machovec st., Petr Štol a Pavel Janda.

Výbor Mysliveckého sdružení Kozojedy bude v příštím volebním období, tj. v letech 2015-2019 pracovat v následujícím složení:

 • předseda -  Václav Prusík
 • místopředseda -  Václav Troch  
 • hospodář -  Vladimír Hykyš
 • jednatel -  Petr Machovec
 • finanční hospodář -  Marek Peterka  
 • kulturní referent -  Jiří Kučera
 • střelecký referent -  Pavel  Janda
 • kynolog  -  Petr  Štol
 • člen výboru – péče o zvěřinu  -  Pavel Štol.

Kontrolní komise pracuje ve složení: 

 • Jaromír Bech  -  předseda
 • David  Hykyš
 • Petr Machovec ml.

Od samého počátku volebního období čekalo nově zvolený výbor kromě pravidelných akcí a pravidelné činnosti, také hodně náročné administrativní práce související s přijetím nového Občanského zákoníku. Kozojedští myslivci stejně jako sportovci, včelaři, rybáři atd. mají od 1. ledna 2014 nový právní rámec. Tímto dnem nabyl totiž účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Přijetím nového Občanského zákoníku došlo kromě jiného také ke změnám v oblasti tzv. spolkového práva. Prvořadým úkolem nově zvoleného výboru proto bude v co nejkratší době upravit naše interní předpisy a uvést je do souladu s požadavky a nařízeními nového Občanského zákoníku. Změn, které se musí do vnitřních předpisů našeho sdružení /spolku/ promítnout je hodně, počínaje změnou názvu. Mezi donucující ustanovení dále patří například ustanovení o svolání členské schůze, o dobrovolnosti účasti ve spolku, o minimálním počtu členů, o účelu spolku, o zákazu jakékoliv diskriminace a další. Po úpravě názvu, stanov a provozního řádu je nutný zápis do veřejného rejstříku u krajského soudu v Plzni.

Chtěl bych nově zvolenému výboru, ale také všem členům Mysliveckého spolku popřát hodně vzájemné ohleduplnosti, pochopení i tolerance, hodně trpělivosti a elánu tolik potřebných k úspěšnému zvládnutí všech úkolů souvisejících s přijetím nového Občanského zákoníku. Chtěl bych také popřát našemu spolku hodně úspěchů v naší nanejvýš záslužné činnosti, ale také hodně pěkných loveckých zážitků.

S pozdravem „Myslivosti zdar“

Václav Troch

místopředseda Mysliveckého spolku Kozojedy

zapsáno 10.6.2015


Výsledky voleb do orgánů mysliveckého sdružení Kozojedy-Bohy pro rok 2010 - 2014

Na členské schůzi konané dne 27.3.2010 členové mysliveckého sdružení volili nové orgány na příštích 5 let (2010 – 2014).
 
Výbor MS: Výbor je výkonným orgánem sdružení, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o jejich záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá pravidelné zprávy členské schůzi.
 
 • předseda - Václav Prusík
 • místopředseda - PaedDr. Václav Troch
 • hospodář - Vladimír Hykyš
 • pomocník hospodáře - Pavel Štol
 • jednatel - Ing. Jaroslav Fencl
 • kynologický referent - Petr Pánek
 • finanční referent - Marek Peterka
 • kulturní referent - Jiří Kučera
 • střelecký a brigádnický referent - Václav Folk

Revizní komise:

Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá pouze členské schůzi, které předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad či nedostatků.
 
Jan Kučera
Miroslav Kučera
Petr Machovec
 

Myslivecká stráž: 

Orgán mysliveckého sdružení, který dohlíží na dodržování zákonů, ale také na dodržování mysliveckých zvyků, tradic a myslivecké etiky. K tomu je myslivecká stráž vybavena rozsáhlými oprávněními, která jí umožňují závažný zásah do práv občanů. Její postavení je posíleno i zařazením do kategorie veřejného činitele.
 
Jiří Kučera
Marek Peterka
Zdeněk Soukup
Vladimír Smolík
Jiří Špiroch
Pavel Štol
 

Zapsáno 14.4.2010