Včelařský spolek Kozojedy

Historie včelařského spolku v Kozojedech

Již z knihy Aloise Jiráska Staré pověsti české víme, že Češi znali a potřebovali včČeský svaz včelařůely, protože rádi popíjeli medovinu. Císař Karel IV na našem území zavedl medařské právo. Včely se chovali především při klášterech, neboť církev více než med potřebovala vosk na svíčky. V této době se utvářela profesní sdružení, která se nazývala cechem určitých řemeslníků mimo jiné i brtníků, jak bývali včelaři nazývání. Základ včelařství v Čechách položila Marie Terezie svým patentem z roku 1781, který svým obsahem upravil práva a povinnosti nejenom včelařů, ale ostatních obyvatel vůči chovatelům včel a hlavně položila základ odbornému vzdělávání včelařů. V předminulém století vznikala na našem území další zájmová sdružení např. v oblasti vědní, národnostní, kulturní, politické a také profesní, z kterých se na přelomu 19. a 20. století vyprofiloval i spolek včelařský.

Kozojedský včelařský spolek byl založen ustavující schůzí 5. února 1933, měl 27 členů se 150 včelstvy a hned se přihlásil do Zemského ústředí spolku včelařů. Členy spolku se stali zájemci z okolních vesnic i z Rokycanska a také místní již registrovaní v jiném místě např. v Kralovicích. Velikým přínosem se stalo získávání nových informací z oboru a to prostřednictvím časopisů „Český včelař“, „Moravská včela“ a „ Včelařské rozhledy“ včetně odborných knižních publikací. Po destabilizačním období 2. světové války nastalo další období socialistického rozvoje povinným předáváním části včelstev Státním statkům a lesům nebo Jednotnému zemědělskému družstvu. Spolek měl předepsanou dodávku medu a příděl mezistěn a cukru. Přesto se podařilo získat další odbornou literaturu a jako majetek organizace s možností zapůjčení se stal medomet, vařák vosku, konve na med a lis na mezistěny. V roce 1957 vznikl Československý svaz včelařů a o dva roky později měl spolek 52 členů s 260 včelstvy. V únoru 1970 se uskutečnil 1. Včelařský ples v Kozojedech, který se od té doby stále pořádá. Pro návštěvníky je přitažlivý svojí jedinečnou tombolou z medového perníku. Kromě závazkové činnosti na brigádnické hodiny, výsadby stromů, dodávky medu apod. spolek každý rok zorganizoval odborný zájezd na včelnici významného včelaře s následným doprovodným kulturním programem (a to i do zahraničí). Do osmdesátých let vstupuje organizace se 44 členy a 402 včelstvy a stejným rozsahem a kvalitou činnosti. Na počátku devadesátých let je organizováno 42 včelařů s 485 obsazenými úly. Výraznou změnu doznaly poznávací zájezdy, které již nebyly limitovány naší západní hranicí, ale výlet v roce 1996 byl bohužel poslední. Tato dekáda se vyznačuje sníženou aktivitou členů i počtem včelstev, což je mimo jiné dáno velmi nízkou výkupní cenou medu a již nepotřebou „společenské angažovanosti“. Začíná státní a evropská finanční podpora včelařů za nejdůležitější činnost včel tj. opylování, protože většina rostlin je hmyzosnubných.

Na počátku nového tisíciletí počet včelařů poklesl na 32 a počet včelstev na 343. V dalších letech se podařilo stabilizovat členskou základnu, ale počet včelstev klesl i pod 300 (např. v roce 2008 bylo 298 zazimovaných včelstev). Tento stav byl zapříčiněn zvýšenou aktivitou roztoče Varroa destructor. Naštěstí tento neutěšený stav se podařilo v příštích letech důslednou léčbou zvrátit a spolek se mohl po roce 2010 až do současnosti prezentovat nejenom tradičními plesy, ale i ve spolupráci se společností MÁJA obecními výstavami nebo přednáškami se včelařskou tématikou pro širokou veřejnost. Za povšimnutí stojí, že jednatel spolku RNDr. Švamberk byl dvakrát na Světovém včelařském kongresu odměněn a to v Jižní Koreji v roce 2015 zlatou a v roce 2017 v Turecku bronzovou medailí za přínos pro včelařství.

Závěrem je třeba zdůraznit, že zájmoví včelaři Kozojed a okolí po všech nástrahách minulosti jsou stále tu sice podle nového občanského zákoníku jako pobočný spolek a to v počtů 31 členů a 410 včelstev (údaj roku 2017). Jediné co se nezměnilo, je vyšší průměrný věk včelařů.

Bohuslav Pipla 2018-09-18