Historie

Obec Kozojedy leží cca 7 km vzdušnou čarou jižně od města Kožlany, nad levým břehem řeky Berounky. Občanská vybavenost je zde na velice dobré úrovni a k tomuto neodmyslitelně patří i místní lidová knihovna.

Knihovna v obci má již dlouhou tradici, přesně určit roky však nelze, dle zjištěných informací zde knihovna fungovala již počátkem 50. let minulého století, kdy ji založili učitelé manželé Štilipovi. V obecním domku, bývalé pastoušce, do nově zrekonstruované místnosti Štilipovi opatřili skříně, nashromáždili starší darované knihy a nakoupili také nové. Vše uspořádali a sami také knihy půjčovali.

Do obecní budovy Kozojedy čp.100 byla celá knihovna přestěhována až v roce 1967. Počet svazků se léty rozrůstal. Kupovaly se nové knihy a další byly do knihovny zařazovány z ústřední dodávky.

Od konce roku 2002, se zánikem okresních úřadů, byla celá správa knihovny převedena na obec. Pro Kozojedy, jako obec , jejíž knihovna je svou činností skromnější, má jednoho zaměstnance na nepatrný pracovní úvazek.

V září 2005 byl pomocí projektu Ministerstva informací ČR získán pro knihovnu internet. Protože stávající knihovna byla příliš malá, došlo k rekonstrukci a zároveň rozšíření celých prostor z původních 12m2  na 35 m2.Byly nakoupeny další regály a jiný nábytek, vznikl prostor jak pro čtenářský koutek, tak i část vyhrazená pro internet.   

Obec má uzavřenou smlouvu o "Poskytování regionálních služeb" s Městskou knihovnou Kralovice, která knihovně novinky knižního fondu touto formou poskytuje. Na nákup knih a časopisů je z obecního rozpočtu vyčleněna každoročně částka  cca 7.000,-Kč.    

Internetová služba je poskytována dvakrát týdně v odpoledních hodinách pro občany zdarma. V tento čas mohou zájemci využívat i služeb knihovny. V knihovně bylo zřízeno také malé informační centrum, kde se z brožur, plakátů a ostatních materiálů mohou občané dozvědět mnoho informací, a to nejen o obci Kozojedy jako takové a jejích kulturně společenských akcích, ale i o akcích uskutečňovaných v nejbližším okolí.

Místní lidová knihovna neprovozuje jen tyto služby. V rámci své činnosti  pořádá přednáška pro žáky 7. třídy ZŠ s tématem o obci Kozojedy a o obecním úřadu a jeho fungování. Součástí byla i četba zajímavých událostí z obecní kroniky.

Proběhly zde i další akce pro děti, např. akce s názvem "Poslouchej a hádej" určená spíše pro starší děti. Zde se vycházelo hlavně z ukázek povinné četby. Pro menší děti byla určena druhá soutěž "Poslouchej a maluj". S velkým ohlasem se setkala  přednáška určená spíše střední a starší generaci s názvem "Dívčí a ženská literatura do roku 1948". Celková rozvíjející se dobrá činnost knihovny, a to i pomocí pečlivé práce místní knihovnice paní Špirkové, to vše bereme jako velký úspěch obce, který potvrzuje i nominace naší knihovny v soutěži "Knihovna roku 2007".

 Nominace kozojedské knihovny na Knihovnu roku 2007