Poplatky

Odpadové hospodářství

Výše poplatku za odpad pro rok 2024 se zvyšuje na částku 1.000,-Kč za trvale žijícího občana nebo nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen - odkaz na vyhlášky


Hřbitovy

Ceník hřbitovních poplatků platný od 1.1.2024 (396.25 kB)


Místní lidové knihovny

Poplatky v místních lidových knihovnách naleznete na samostatných webových stránkách.