Poplatky

Odpadové hospodářství

Výše poplatku za odpad pro rok 2024 se zvyšuje na částku 1.000,-Kč za trvale žijícího občana nebo nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen - odkaz na vyhlášky