Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

v obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Obec Kozojedy (aktualizováno 23.4.2018)

 

1. Obec a její koncepční dokumenty

1.1.

První písemná zmínka o obci Kozojedy pochází z roku 1352. Její další vývoj je povětšinou spjat s nedalekým hradem Krašovem, k jehož panství náležela. Roku 1514 byly Kozojedy povýšeny králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko s právem týdenního trhu a právem užíváním znaku.

Po třicetileté válce jsou ale znovu uváděny již jen jako ves, která spolu s celým krašovským panstvím připadla v roce 1678 plaskému klášteru. Obec Kozojedy leží cca 7 km vzdušnou čarou jižně od města Kožlany a 600 m od levého břehu řeky Berounky. Do města Plzně je vzdušnou čarou asi 25 km.

Obec je rozložena v rovinatém terénu nad zářezem řeky Berounky, v nadmořské výšce průměrné 355 metrů. Z jihovýchodu tvoří krajinnou dominantu řeka Berounka, od jihu až k severozápadu pak menší zářez Kralovického potoka. Od východu a severu jsou v blízkosti obce dva menší lesní komplexy (Pavučina, Zimohráz), takže obec je ve vzdálenostech do 1 km plynule obehnána lesy. Středem obce od západu k jihu protéká z větší části zatrubněný bezejmenný potok.

V obci žije nyní 401 trvale hlášených obyvatel, celkem s ostatními obcemi 582 obyvatel.

Ekonomicky aktivních je 385 obyvatel. Pracovní příležitost přímo v obci má 50 obyvatel. Nezaměstnanost k 31.12.2017 je 4,7 %.  V místě je 1 soukromý podnik zaměstnávající 35 pracovníků. Dále je zde cca 15 provozoven služeb pro obyvatele.

V obci je 101 trvale obydlených domů, 7 bytových domů s celkem 49 trvale obydlenými byty, 70 rekreačních chat a chalup.

Nejstarší objekty stojí v původním jádru obce kolem rozlehlé kruhové návsi. To jsou bývalé zemědělské usedlosti s rozsáhlým hospodářským zázemím. Kolem komunikace jsou pak postaveny typické vesnické rodinné domky převážně s břízolitovými fasádami. V současné době jsou v obci rozestavěny dva rodinné domy.

V obci je pouze autobusová dopravní obslužnost zajišťující spojení s městem Plzeň, okolními vesnicemi a městem Kralovice. Na dopravní obslužnost obec každoročně přispívá přiměřenou finanční částkou. Při tvorbě jízdních řádů vždy aktivně spolupracujeme s firmou POVED a snažíme se reagovat na aktuální potřeby občanů. Autobusové spojení je důležité zejména při dopravě dětí ze širokého okolí do základní školy a občanů dojíždějících za lékaři.

Kozojedy mají úplnou Základní devítiletou školu a mateřskou školu. I když je stav počtu žáků podlimitní a obec doplácí nemalé finanční prostředky z vlastního rozpočtu na její chod, je naší prioritou zde tuto školu zachovat.

Z hlediska širších vztahů je první vazba na Kralovice, kde je stavební úřad, katastrální úřad, finanční úřad. Kralovice jsou pro obec Kozojedy pověřeným úřadem. Z hlediska dalšího výkonu státní správy pak Krajský úřad Plzeňského kraje.

Přidruženými obcemi jsou Břízsko, Robčice, Borek a Lednice. Všechny kromě Borku mají veřejný vodovod, všude je vybudována dešťová kanalizace, pro všechny obce je zpracován kanalizační řád. Dopravní obslužnost je zajištěna pro každou z přidružených obcí.

 

 

Břízsko

 Je malá obec ležící 8,5 km jv. od Kralovic, vyznačující se svažitou, nepravidelnou návsí. Až do 19. stol. byla jmenována jako Březí Dolejší, nebo Dolní Bříza. Březí se poprvé připomíná v bulle papeže Innocencia IV. z roku 1250 jako majetek kláštera v Plasích. Ve 14. a 15. století byla ves několikrát plaskými opaty zastavena pánům ze Švamberka a z Kolovrat. Před husitskými nepokoji bylo v Březí 10 usedlostí. Plaskému klášteru byla navrácena po roce 1623 ze zkonfiskované držby pánů z Gryspachu. Od roku 1854 je v úředních dokumentech nynější název Břízsko. Nevelké zemědělské usedlosti obklopující náves pocházejí vesměs z 19. a z poč. 20. stol.

Uprostřed návsi stojí osmiboká kaple s cibulovou bání a lucernou ve vrcholu, vystavěná nejpozději na přelomu 18.-19. stol. a opravená roku 2001.

Památkově hodnotná je usedlost č.5. Na okraji obce při silnici na Čivice stojí mezi stromy křížový kámen, opatřený z obou stran symbolem kříže. Kámen byl v roce 1994 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Poslední celková rekonstrukce památky a jejího okolí proběhla v roce 2009.

Dominantou obce byla celá desetiletí mohutná lípa rostoucí hned vedle návesní kaple, prohlášená v roce 2005 za památný strom. Bohužel tato lípa nepřežila velký vítr v roce 2007 a zlomila se. Zbytky jejího torza jsou na místě stále k vidění. Na památku této lípy je zde umístěna pamětní deska. V bezprostřední blízkosti lípy se nachází pomník padlým I. sv. války.

V obci žije 49 stálých obyvatel. V létě je tento počet výrazně navýšen chalupáři a chataři. Podnikatelskou činnost zde vykonávají dva občané, kteří poskytují truhlářské a autoklempířské práce.

Pro oživení místního společenského života zde slouží hasičská klubovna, kde mají možnost setkávání členové a přátelé hasičského sdružení, kteří pomáhají stále udržovat místní tradice, jako je např. stavění májky aj. Ve stejné budově je umístěna i lidová knihovna, ve které je od konce roku 2006 k dispozici i internet jako bezplatná služba pro občany.

V roce 2011 byla opravena střecha obecní budovy včetně komínů. Svépomocí si členové SDH opravili sociální zařízení v budově a vybudovali venkovní zastřešené posezení. V roce 2013 byla opravena střecha požární zbrojnice, natřeny okapy a vrata. V roce 2017 bylo vyměněno dřevěné schodiště v budově knihovny.

Při silnici do Robčic leží místní hřbitov s kaplí z roku 1924. V roce 2009 proběhla oprava střechy hřbitovní kaple. V roce 2013 byla opravena i fasáda a do kaple byl uložen zakonzervovaný originál Božích muk z obce Robčice.

 

Robčice

 Ves rozkládající se nad malebným údolím Berounky 9 km jižně od Kralovic. V písemných pramenech poprvé zmiňována až roku 1378, kdy ji majitel Jan z Dubjan pronajal Jindřichovi z Rabštejna. Po husitských válkách se napůl zničená ves dostala do majetku pánů z Kolovrat. Roku 1571 získal ves Florián Gryspek a připojil ji ke kaceřovskému panství. Po polovině 17.stol. byly v obci pouze tři usedlosti a poplužní dvůr, založený zde r.1660. Na počátku 70. let 17. st. koupil ves plaský klášter. Při stavbě dvora Býkov byla zrušena stejnojmenná vesnice, z níž 6 sedláků převedl plaský opat Tyttl r.1702 do Robčic, kde jim nechal postavit chalupy. Dnes je to malá osada u Berounky, ve které žije trvale jen 12 obyvatel. Jedinou podnikatelskou činnost v obci vykonává truhlářská dílna.

Ve svahu podél jedné přístupové cesty je vystavěno několik velkých usedlostí, později rozdělených. V zadní části dvora č.17 stojí unikátní roubený patrový špýchar se dvěma pavláčkami a dřevěná stodola. Poblíž č.17 stojí replika původní roubené zvoničky z 1.pol. 19. stol. V roce 2016 byla provedena její oprava, včetně celkového nátěru, za pomoci dotace z Ministerstva kultury ČR. V obci je od roku 2013 umístěna  kopie kamenných božích muk s bohatou ornamentální výzdobou a slunečními hodinami. Na zhotovení repliky se podílely kozojedské občanky sochařka MgA. Helena Štěrbová a malířka Anna Urbanová.

Ze svažité silnice v obci je pěkný výhled na věž zříceniny hradu Libštejna.

V Robčicích obnovila jedna ze zdejších občanek  fungování malé vesnické hospůdky „U Horů“ a podněcuje místní kulturu a společenský život. Na tak malou obec s hrstkou místních a početnější skupinou chatařů a chalupářů, není nic podivného každoroční konání Masopustu, Zabijačkových hodů, Májového průvodu, Letních posezení, Rozsvěcení vánočního stromku a dalších.

 

Borek

Ves založená držiteli hradu Krašova na náhorní plošině nad řekou Střelou 7 km jv. od Kralovic. Poprvé připomínána r.1529, kdy ji koupil Mikuláš Sviták z Landštejna. Před pol. 16 stol. je Borek uváděn jako "ves pustá". Po roce 1592 je v Borku zmiňován nově založený a vystavěný poplužní dvůr, patřící do roku 1678 plaskému klášteru. Po zániku dvora 1681 zde bylo z rozhodnutí opata Ondřeje Trojera vystavěno šest usedlostí. Dnes zde žije pouze 30 stálých obyvatel. V obci je podnikatelským subjektem pila, umístěná u budovy Piplova mlýna.

V Borku je zachován pozoruhodný soubor původní lidové architektury pocházející z 18. a 19. stol. K nejvýznamnějším patří ojedinělá stavba roubené polygonální stodoly usedlosti čp.4 nebo roubený patrový špýchar ve statku čp.5. V centru obce stojí kopie původní roubené zvoničky. Poslední oprava proběhla v létě roku 2015, kdy byly opraveny vstupní schody, opravena šindelová střecha a proveden celkový nátěr. Oprava proběhla za pomoci dotace z Ministerstva kultury ČR.

Největším lákadlem pro turisty je zde socha vodníka Borka, dílo z prvního ročníku sochařského sympozia, 2004, která je umístěna u vodní nádrže. Občané si dobrovolnou prací upravili obecní pozemek, který je využíván jako hřiště. Obec pouze přispěla částečně na materiál a techniku.

Při vjezdu do obce směrem od Kozojed stojí na pravé straně křížek, který v roce 2005 na vlastní náklady opravil místní chalupář pan Beránek a v roce  2014  k němu vysadil ještě dvě lípy.

 

Lednice

Obec s 90 obyvateli ležící 5 km jv. od Kralovic na pravém břehu Kralovického potoka. Byla vysazena roku 1339 zákupním právem opatem plaského kláštera pro 15 osadníků. V letech 1419-1450 je zastavena Kolovratům na Krašově a poté dalším šlechtickým držitelům. Po roce 1623 je v majetku plaského kláštera. Dominantou obce je rozlehlý hospodářský dvůr plaského kláštera. Tento statek je v majetku soukromých vlastníků a probíhá zde celková rekonstrukce objektu. Jihozápadně od obce se při dolním toku Kralovického potoka rozkládá klidová oblast Rohatiny. Její součástí je tzv. Čertova hráz, okrouhlík vytvořený z fylitových hornin. V údolí potoka jsou štoly a zbytky zdiva verků dochované jako pozůstatek po dolování a zpracování vitriolové břidlice.

V roce 2010 vznikl ve spolupráci s občany návrh úpravy veřejných prostranství. V současné době v obci probíhá oprava ukončení kanalizačního řadu. Po ukončení na upravené ploše vznikne odpočinková zóna pro místní občany.

Místní občané a členové SDH iniciovali opravu obecní budovy. Za finanční podpory obce zde došlo k rekonstrukci společenské místnosti, sociálního zařízení a výměně oken a dveří. V roce 2011 byla provedena oprava fasády a odvodnění návesní kapličky. V roce 2012 bylo požádáno o dotaci na výstavbu dětského hřiště a altánu pro volnočasové aktivity. Dotaci obec bohužel nezískala a tak zakoupila alespoň několik  herních prvků pro děti z vlastního rozpočtu. V roce 2014 bylo dobrovolnou prací místních občanů vybudováno fotbalové hřiště a odvodněna a zpevněna přilehlá cesta. V současné době probíhá výstavba hřiště na tenis a volejbal.

 

 

1.2.

Ing. arch.K. Hanzlík zpracoval roku 1999 Urbanistickou studii naší obce. Na konci roku 2007 bylo schváleno zadání vypracování územního plánu. Zadán byl plzeňské firmě KB Král s.r.o. Po zapracování připomínek občanů a podnikatelů a veřejném projednání nabyl účinnosti 1.4. 2011. Ani po druhé aktualizaci nedošlo k jeho úpravám. Součástí územního plánu je aktualizovaný ÚSES.

 

1.3.

Obec Kozojedy se do Programu obnovy vesnice přihlásila roku 1999. S přípravou bylo započato již roku 1998 a na veřejném jednání zastupitelstva byl schválen vstup do tohoto programu. Ochota obyvatel podílet se na Programu obnovy venkova je všeobecně velmi dobrá, neboť v ní obyvatelé spatřují možnost rozvoje své obce.

V roce 2003 obec získala Modrou stuhu za společenský život, v roce 2005 jsme získali ocenění Nejlepší kronika Plzeňského kraje, v roce 2006 opět Modrou stuhu za společenský život. Zvláštní ocenění za činnost Kulturního spolku obec získala v roce 2008. Zatím posledním oceněním byla Bílá stuha za činnost mládeže v roce 2012. Všechna tato ocenění  dokládají aktivitu a pospolitost občanů a zapojení široké veřejnosti do společenského života v obci.

 

1.4.

Rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2017 :

- příjmy      11.916.439,- Kč, z toho daňové 8.595.400,-Kč

- výdaje      14.957.584,- Kč   

Schodek rozpočtu je financován z prostředků na běžných účtech z minulých let.

 

1.5.

Tabulka: přehled dotací v letech 2010 – 2017

ROK

NÁZEV PROGRAMU

NÁZEV AKCE

CELKOVÉ NÁKLADY v tis. Kč

DOTACE  v tis. Kč                                    

2010

Dotace z PK

Sčítání lidu, domů a bytů

3,588

3,588

 

MZ ČR

Dotace na pořízení LHP

219,573

180,036

 

PK

Příspěvek na hospodaření v lesích

 

209,030

 

POV PK

ŠJ-oprava interiéru (dlažba)

246,420

130,000

 

AOPK

Liniová výsadba k.ú. Robčice

31,349

31,349

 

SZIF

Výměna oken ZŠ Kozojedy-nižší stupeň

704,969

528,726

2011

POV PK

Oprava střechy Břízsko čp.26

342,704

200,000

 

PK

Příspěvek na hospodaření v lesích

 

237,125

 

AOPK

Liniová výsadba k.ú. Kozojedy

99,150

99,150

2012

PK

Příspěvek na hospodaření v lesích

305,308

305,308

2012

AOPK

Liniová výsadba k.ú. Robčice

49,627

49,627

 

PK

Chodník od budovy OÚ ke křižovatce

583,94

300,000

 

PK

Vesnice roku - Bílá stuha

30,000

30,000

2013

MMR ČR

Rekonstrukce střechy ZŠ vyšší stupeň – I. etapa

1.321,170

600,000

 

PK havarijní fond

 

 

400,000

 

PK

Příspěvek na hospodaření v lesích

 

237,350

 

PK

Mimořádná dotace zásahové jednotce SDH

99,500

99,500

 

PSOV PK

Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ – nižší stupeň

364,548

246,000

 

MK ČR – přes pověřený úřad

Oprava pomníku padlých I. sv. války v Kozojedech

108,100

80,0000

 

SZIF

Obnova fasády hřbitovní kaple a obnova Božích muk

389,989

308,934

2014

PSOV PK

Rekonstrukce střechy ZŠ vyšší stupeň – II. etapa

1.608,530

180,000

 

AOPK

Liniová výsadba v k.ú. Lednice

14,876

14,876

 

PK

Příspěvek na hospodaření v obecních lesích

 

126,000

 

OPŽP

Zateplení budovy MŠ v Kozojedech

2.597,126

1.862,527

 

PK

Věcné vybavení zásahové jednotky

 

40,538

2015

PSOV PK – Projekty obcí

Výměna střešní krytiny – budova OÚ čp. 100

448,902

130,000

 

PK – Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí

Nutná adaptace budovy hasičské zbrojnice v Kozojedech

352,952

200,000

 

MK ČR – přes pověřený úřad

Obnova roubené zvonice v obci Borek

97,120

87,000

 

Operační program „Zaměstnanost“

Veřejně prospěšné práce

74,288

74,288

2016

PSVO PK – Projekt obcí

Nutná adaptace sociálních zařízení MŠ Kozojedy

459,054

321,000

 

MK ČR – přes pověřený úřad

Obnova roubené  zvonice v obci Robčice

93,160

83,000

 

PK – Poskytnutí dotací obcím postiženým bleskovou povodní

Odstranění následků bleskové povodně

186,933

117,000

 

PK

Vybavení jednotek SDH

6,886

6,886

 

Operační program „Zaměstnanost“

Veřejně prospěšné práce

105,958

105,958

2017

PSOV PK – Projekty obcí

Výměna střešní krytiny MŠ Kozojedy

445,409

311,000

 

Operační program „Zaměstnanost“

Veřejně prospěšné práce

106,899

106,899

 

PK

Příspěvek na  hospodaření v lesích

 

145,800

 

PK

Vybavení jednotek SDH

30,000

30,000

 

 

2. Společenský život

 

2.1.

Společenský život v obci je velmi bohatý. Udržuje se zde mnoho místních obyčejů, vznikají i nové společenské události, které umožňují setkávání lidí a vzájemnou spolupráci. Kromě toho se každých deset let koná sjezd rodáků, neboť i někdejší obyvatelé, kteří se z našich obcí odstěhovali, mají stále o zdejší dění zájem. Poslední sjezd rodáků se za bohaté účasti rodáků a přátel obce konal v roce 2016.

Součástí společenského života je i vítání nově narozených dětí. Naposledy se vítání uskutečnilo 14. dubna 2018, kdy bylo do života přivítáno pět  nových občánků.. Další vítání dětí do života je plánováno na letošní podzim.

Ke společenskému životu neoddělitelně patří tradice. Od našich předků jsme převzali konání masopustních průvodů, staročeských májů, tanečních zábav a tradičních plesů místních spolků.

Novou tradicí lze nazvat pořádání adventních koncertů, které se konají  v kostele sv. Mikuláše. Posledním koncertem bylo vystoupení Pražského hradčanského orchestru. Spolu s ním jako host vystoupil místní pěvecký sbor Kozel.

Od roku 2007 pořádá obec ve spolupráci s kulturním spolkem a základní a mateřskou školou slavnostní rozsvícení vánočního stromku, kde s krásným kulturním pásmem vystupují děti. Akce se setkává s velkým zájmem místních i přespolních občanů. Pro oživení této tradice ji pořádáme jeden rok přímo u rozsvíceného vánočního stromu na návsi a další rok je akce spojena s bohatším programem v místním KD. Velmi netradičním a oblíbeným zpestřením předvánočního a vánočního času je výstava osvětleného kamenného betlému, který doplňují živá zvířata. Autory betlému jsou manželé Bartoloměj a Jana Štěrbovi.

V Kozojedech bylo také dvakrát úspěšně pořádáno Mezinárodní sochařské Sympozium. Svým průběhem přispěly oba ročníky sochařského sympozia k posílení společenského života v obci. Bohatý doprovodný program i dlouhé večery lákaly obyvatele k vzájemnému setkávání. Sochy, které zde byly vytvořeny jsou okrasou nejen Kozojed, ale i všech našich obcí.

Sympozium jsme nahradili jinou, stejně oblíbenou a navštěvovanou nadregionální akcí – „Kozojedské kulturní léto“.

První ročník proběhl v roce 2009 a od té doby jsme ho již několikrát opakovali. Jednalo se vždy o týden plný kulturního programu pro všechny věkové kategorie. V programu se objevilo například: divadlo pro děti, kouzelnické představení, šermířský souboj, vystoupení hudebních kapel různých žánrů a mnoho dalšího. Poslední ročník se uskutečnil v loňském roce. Velké množství návštěvníků nalákal nejen bohatý program, ale i ochutnávka kozojedského piva vařeného v nově vzniklém rodinném pivovaru.

Další velmi zdařilou a veřejností obdivovanou akcí byla ve spolupráci s kulturním spolkem zorganizovaná jednodenní výstava obrazů a fotografií regionálních umělců, která měla v roce 2014 již třetí pokračování. V roce 2016 byla výstava spojena se soutěží amatérských fotografií.

Ojedinělou akcí byly v roce 2014 „Oslavy obce Kozojedy“  k 500. výročí udělení znakového privilegia, jejichž program se celý nesl v historickém duchu-dobové tance, šerm, staročeský jarmark. Celá akce byla situována do prostor kozojedské návsi. Tento prostor se nám tak zalíbil, že hned v následujícím roce jsme vymysleli novou dvoudenní akci s názvem „Kozojedská náves 2015“, která se setkala s mimořádným ohlasem veřejnosti.

Všechny akce, které se v obci pořádají se zde nedají ani vyjmenovat. Vždy se najdou nadšenci s dobrými nápady a nová akce je na světě. Zatím se stále daří vzácná propojenost všech místních spolků při organizaci a realizaci akcí.

 

2.2.

V současné době jsou aktivní tato občanská sdružení: SDH Kozojedy (založený r. 1900), který má 102 členů, SDH Břízsko (založený r.1914) s 22 členy, SDH Lednice (založený r.1913) se 17 aktivními členy, TJ SOKOL (založený r. 1919) se 120 členy, Myslivecké sdružení Kozojedy a Bohy (založené r. 1951) se 40 členy, včelařský spolek (založený r. 1933) s 35 členy a Kulturní spolek Kozojedy (založený r. 2000) s 90 členy.

Všechny spolky pořádají taneční plesy, hasiči i TJ Sokol se podílejí na konání nejrůznějších soutěží. Včelaři pořádají stejně jako kulturní spolek přednášky pro své členy a druhý jmenovaný i pro širokou veřejnost.

Myslivecké sdružení pečuje o zvěř a formou brigád se účastní výsadby stromků a jiných prací v lese, čímž přispívá ke zlepšení našeho životního prostředí. Na konci prázdnin pořádá  "Myslivecké odpoledne".

Náplní bývá ukázka výcviku loveckých psů, jejich přehlídka, informace ze sokolnictví, výstava loveckých trofejí, soutěže pro děti a ochutnávka mysliveckých specialit. Někdy bývá akce součástí „Kozojedského kulturního léta“.

TJ Sokol Kozojedy se také nemalou měrou podílí na společenském životě. Pořádá taneční zábavy, fotbalové a nohejbalové turnaje a dětský den. Její členové aktivně využívají víceúčelový sál kulturního domu k různým sportovním aktivitám, např. cvičení maminek s dětmi, volejbal, aerobic, florbal, cvičení žen, cvičení dětí, ping-pong.

Sokolové se ve svém volném čase starají o svůj areál, jehož součástí je obcí vybudované dětské hřiště.. Sekají a udržují trávník, vybudovali volejbalové hřiště, dokončili rekonstrukci sportovních kabin a jiné. V roce 2017 se TJ Sokol v rámci projektu Kopeme za fotbal dostala do živého televizního vysílání na kanálu ČT Sport. Květnové utkání proběhlo mezi týmy Kozojedy a Vysoká Libyně s účastí, kterou nemají ani některé ligové zápasy. Ohlasů na toto utkání se nám dostávalo z celé republiky. Náročné přípravy celého sportovního dne byly odměněny jasnou výhrou domácího mužstva.

Sbor dobrovolných hasičů Kozojedy se v posledních letech rozrostl o mladé členy. To přispělo k vytvoření mužského a ženského týmu, které svůj sbor reprezentují na hasičských soutěžích v okolí. Hasiči svoji ochotou a prací vždy přispívají k úspěšnému konání "Kozojedského kulturního léta", podílejí se na brigádách v obci, pořádají "Hasičskou veselici" a další.

Je to především již zmíněný Kulturní spolek Kozojedy, který vykazuje bohatou činnost a se kterým obec pořádá většinu kulturně společenských akcí: koncerty, přednášky, výstavy, divadla, masopust, novoroční ohňostroj s lampiónovým průvodem a v neposlední řadě staročeské máje. Další novodobou a velmi úspěšnou akcí byla "Šperk Vetengl show". Nádherné šperky a společenské šaty předvedly modelky z řad místních dívek. Pro velký úspěch byla přehlídka po roce opakována.

Kulturní spolek společně s obcí vydává i místní noviny, zachycující veškeré důležité události v obci.

Činnost všech těchto spolků přispívá nemalou měrou ke zlepšení vztahů mezi lidmi.

 

2.3.

Obec vydává nejméně čtyřikrát do roka společně s Kulturním spolkem „Noviny Kulturního spolku a obce Kozojedy“, ve kterých seznamuje  občany s nejdůležitějšími informacemi o dění v obci, usneseními zastupitelstva i o zajímavostech z historie obce.

Dalším zdrojem informací jsou i naše webové stránky, které jsou v provozu od roku 2001 a kde vedle povinně zobrazovaných údajů lze najít mnoho zajímavostí o historii i současnosti obce. Poslední modernizace vzhledu stránek proběhla v roce 2016. Byly zakoupeny nové aplikace Rozklikávací rozpočet a V obraze. Obě tyto novinky přispěly k vyšší návštěvnosti stránek a informovanosti občanů.

Byly vydány již dvě publikace o obci. V roce 1999 byla vydána brožura Spolkový život v Kozojedech v 19. a 20. století a v roce 1994 brožurka 480 let vydání znakového privilegia s názvem Kozojedy 1514-1994. V  roce 2016 bylo vydáno druhé zaktualizované vydání brožury o znakovém privilegiu.

Obec vydala i několik druhů pohlednic s motivem Kozojed a našich ostatních obcí. Poslední pohlednice byly vydány v roce 2014 k příležitosti výročí obce „500 let od udělení znakového privilegia“ a v roce 2016 ku příležitosti „Srazu rodáků“.

V minulých letech obec zadala výrobu sběratelských turistických kartiček.  První vydaná kartička zobrazuje kostel sv. Mikuláše v Kozojedech a přírodní památku Čertova hráz, jako druhá byla vydána kartička s motivem vodníka Vojtěcha připomínající povodně v roce 2012 a v roce 2014 jako poslední přibyla kartička k příležitosti oslav „500 let od udělení znakového privilegia“. Poslední dva roky jsme vydali kapesní kalendáříky s motivy obcí.

Od roku 1946 je v obci vedena obecní kronika. V roce 2004 zemřel dlouholetý kronikář pan Jiří Svoboda, který po léta pečlivě zaznamenával veškeré dění v obci včetně podrobného popisu počasí. Jeho práci převzala zatím manželka paní Zdeňka Svobodová. Práce pana J. Svobody byla odměněna v roce 2005 oceněním za Nejlepší kroniku Plzeňského kraje v soutěži Vesnice roku. S pečlivě vedenou kronikou jsme se zúčastnili již třetího ročníku soutěže "O kroniku Plzeňského kraje". I některé spolky vedou svoji vlastní kroniku. Zvláště pečlivě vedenou kroniku má kulturní spolek.

Obec Kozojedy provozuje tři místní knihovny, které mají dle výsledků kontrol metodických návštěv vysokou úroveň. Dvě z nich jsou přímo v Kozojedech a třetí v obci Břízsko. I v tak malé knihovně jaká se nachází v obci Břízsko dochází již tradičně k předvánočnímu společnému posezení milovníků knih. Kozojedská knihovna byla celkově zrekonstruována a její výpůjční plocha mohla být rozšířena. Kromě zajištění výpůjčních služeb funguje knihovna jako informační středisko obce. Tato knihovna byla za svoji činnost nominována na udělení ceny Ministerstva kultury Knihovna roku 2007 v kategorii základní knihovna pro rok 2007. Slavnostní udílení cen se konalo 4. října 2007 v Zrcadlové kapli Klementina, Národní knihovna ČR. Čestné uznání za širokou péči o všechny kategorie čtenářů, připomínání a udržování místních tradic převzala bývalá knihovnice paní Dagmar Špirková.

Čtenářům se v příjemném prostředí knihovny navíc dostane, stejně jako v ostatních pobočkách, bezplatného přístupu na internet. Pro zdárnou činnost všech místních spolků je nutné, aby je obec finančně podporovala. V posledních letech se spolupráce se všemi spolky úspěšně rozvíjí. To přispívá k udržování osvědčených tradic a zvyků a hlavně k rozvoji a vzniku nových akcí. Všemi těmito akcemi se obec Kozojedy dostává do podvědomí širokého okolí.

 

3. Aktivity občanů

 

3.1.

Zejména v jarních měsících provádějí občané bezplatně úklid veřejného prostranství před svými obydlími. Dobrovolnou aktivitou z řad občanů je zapojení se do celorepublikové akce „Česko uklízí“. Jejich iniciativou je akce konána již počtvrté v obcích Kozojedy a Robčice. Při velkých kulturních a společenských akcích se zapojují všichni občané a pomáhají jak s výzdobou kulturního domu, kostela, tak i s přípravou prostranství v obci. Částečně je hrazena údržba zeleně na ostatních místech. Při těchto pracích pomáhají nemalou měrou místní spolky.

3.2.

Aktivitám v obci se nevyhýbají ani děti a mládež. Žáci základní školy v rámci svých školních aktivit v zájmových kroužcích nacvičují různé scénky, tanečky a písničky, se kterými doplňují některé programy v kulturním domě, zejména také při rozsvěcování vánočního stromu, ale také vystupují při akcích pro seniory, které obec pořádá. Poslední dva roky škola pořádala odpolední umělecké odpoledne, na kterém děti předvedly hlavně svoji šikovnost při hraní na hudební nástroje a recitační dovednosti. Velkou oblibu má u dětí dětský maškarní ples, vánoční a nově i velikonoční akce určená především dětem a mnoho dalších kulturních akcí, kde pokud je to jenom trochu možné, je pro děti a mládež prostor vždy vyhrazen. Mládež obnovila po několikaleté odmlce již v roce 2000 Staročeské máje, jejichž součástí je odpolední průvod v krojích a večerní předtančení Staročeské besedy. Nemalým způsobem se tak podílejí na udržování tradic i soudržnosti venkova, dvou prvků důležitých pro život na venkově. Škola je od roku 2006 zapojena do velkého sběru papíru, kdy prostředky takto získané využívá např. na vylepšení školních výletů, dětského dne nebo na nákup minifotbálku.

3.3.

Vesnická pospolitost je velmi křehká, a proto je potřeba o ni stále pečovat.

Obec podporuje vzájemná setkávání občanů při kulturních i vzdělávacích akcích. Jako velmi přínosné se v tomto směru ukázalo sochařské sympozium a kulturní léto. V jeho průběhu nenastal jeden večer, kdy by se alespoň část obyvatel nesešla u jednoho stolu. Pro občany jsou mimo to pořádány různé estrády, divadelní hry, hudební přehrávky či zájezdy. Konají se i taneční zábavy a plesy. Dalšími akcemi jsou malá posezení s hudbou a také přednášky na téma zdravovědy a prevence a ochrany před zloději a podvodníky.

Pro pomoc sociálně slabším občanům obec ustanovila sociální komisi, která se schází dle potřeby. Členové komise navštěvují staré občany  při jejich životních výročích a v době vánočních svátků. V případě nutné potřeby není problém zajistit drobné služby, jako např. sekání, odvoz větví nebo různé soukromé administrativní záležitosti.

Obec zatím pečovatelskou službu neměla potřebu využít. Potřeby osamocených seniorů si zatím zabezpečuje sama a dále se zde projevuje právě pospolitost vesnice a ochota lidí pomoci svým sousedům. Obec ve spolupráci s úřadem práce typuje a pomáhá zajistit práci sociálně slabým občanům nebo dlouhodobě nezaměstnaným.

 

3.4.

Spolupráce obce a občanů se projevuje mimo jiné v pomoci realizace některých rozhodnutí zastupitelstva obce. V zastupitelstvu obce (ZO) jsou zástupci také mladší generace, což je dobrý předpoklad pro další práci obecního úřadu. Zastoupení mladších obyvatel zajišťuje postupné předávání znalostí a zkušeností a připravuje pokračovatele v samosprávě obce.

Občané mohou své názory a připomínky předkládat na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, zasílat dotazy mailem nebo je vkládat do poštovní schránky na budově úřadu. Této možnosti však téměř nevyužívají a ani nemají zájem o veřejná konání zastupitelstev. Tento problém není jen v naší obci.

V obci byly ustanoveny tyto výbory: kontrolní a finanční, sociální a školská komise, které pomáhají řešit vzniklé konkrétní případy a problémy. Příkladem úzké spolupráce s občany byly např. projekty nadace VIA. Jedním z úspěšných projektů byla úprava kozojedské návsi. Otevřená diskuse a spolupráce s občany vyústila k budoucímu návrhu vzhledu návsi tak, aby vyhovovala přesně potřebám občanů. O její konečné podobě diskutovali a rozhodli lidé, kteří zde žijí, na mnoha společných setkáních. Program zároveň výrazně přispěl k oživení zájmu místních obyvatel o domácí dění, protože je aktivně zapojil do všech fází plánování, obnovy i výstavby.

Dalším společným dílem byla tvorba územního plánu. Zde se obyvatelé také aktivně zapojili a sami navrhovali např. možnosti nové výstavby v obci, kterou se teď snažíme realizovat.

Již v roce 2014 byly na našem území zahájeny pozemkové úpravy. Zapojení občanů je nutnou součástí této dlouhodobé záležitosti.

 

4. Podnikání

4.1.

Zemědělská společnost Kozojedy je již po několik roků největší firmou sídlící a podnikající v Kozojedech. Historicky působila na sedmi katastrech kolem Kozojed a dnes se snaží expandovat i do dalších okolních obcí, kde postupně nakupuje pozemky, na kterých hospodaří.

V roce 2011 se firma zaměřila na přípravu projektu výstavby bioplynové stanice a s tím souvisejícího silážního žlabu. Bioplynová stanice byla uvedena do provozu v roce 2012. Je to zařízení, které fermentačním procesem zpracovává chlévský hnůj, kukuřičnou siláž a močůvku. Výsledkem toho je produkce bioplynu, který je spalován v kogenerační jednotce a tím je vyráběna elektřina. Ta je následně dodávána do sítě vysokého napětí. Výstavba silážního žlabu o celkové kapacitě 12 tis. tun kukuřice byla jednou z hlavních investic ZS a.s. v roce 2011. Pěstování kukuřice byl také podřízen osevní plán, kde větší procento oproti jiným rokům zaujímala právě kukuřice. I když ne vždy se názory obce na osevní postupy shodují s názory společnosti, vždy je ochota z obou stran ke komunikaci a nalezení společného řešení.

V současné době zemědělská společnost hospodaří na 1400 hektarech půdy a počet zaměstnanců zůstal již několik let zachovaný a pohybuje se kolem 35 lidí.

Cílem firmy je zůstat stabilní firmou v Kozojedech, zajišťovat zaměstnanost občanům z místa a okolí a nadále ze zisků, které společnost za poslední roky pravidelně vykazuje, přispívat do obecního rozpočtu financemi v podobě přerozdělených zaplacených daní.

Zemědělská společnost a.s. pro obec zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, dále vždy poskytne potřebnou techniku v případě potřeby obce a celkově jsou zde navázány vztahy a komunikace pro dobrou spolupráci.

4.2.

Místní zemědělci mají zájem zapojit se do realizace Programu obnovy venkova a mají zájem aktivně pečovat o krajinu. K tomu by rádi využili všech dostupných prostředků podpory ze strany ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, za přispění a využití programů ze strany EU. Jedním z prvních kroků k tomu jsou již zmíněné komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá katastrální území a okolí obce tak obohatit o různé biokoridory a polní cesty.

V rámci dokončovacích prací kolem bioplynové stanice došlo k sadovým úpravám. Tyto práce prováděla odborná zahradnická firma. Vysázela novou vegetaci a vylepšila stávající zeleň v celém areálu zemědělské společnosti.

4.3.

V obci jsou soukromě podnikající řemeslníci, kteří poskytují obyvatelstvu následující služby: kamenosochařství, kovářství, dřevomodelářství, truhlářství, elektroopravy, autoopravy, prodej potravin a smíšeného zboží, koberců a drogistického zboží, prodej zahradního nábytku a kadeřnictví.

Na konci roku 2016 si splnil dlouholetý sen jeden z našich občanů a ve spolupráci s obcí si v pronajatém pohostinství v KD vybudoval rodinný pivovar.

Při výjezdu z obce směrem na Kralovice je v provozu benzínová čerpací stanice. Podnikatelé přispívají do realizace Programu obnovy vesnice svojí činností.

4.4.

V roce 1999 vstoupila obec do Mikroregionu Dolní Střela, kde jednou z prvních činností bylo vybudování informačního střediska a cykloturistických cest. To bylo realizováno již v roce 1998 a tak je možno provozovat cykloturistiku dle jednotlivých cyklotras, které jsou podrobně popsány v brožuře i na internetu. Přímo obcí vedou dvě trasy: Střela a Baroko III. Na trase Baroko III. nechal KÚ PK v loňském roce osadit barokní odpočívadla v obci Borek a Lednice.

Dále obcí prochází v trase turistické stezky značená tzv. Svatojakubská cesta. Tím se obec otevřela většímu množství návštěvníků. Pro využití volného času má jim i místním obyvatelům mnoho co nabídnout.

Pro zájemce o pěší výlety jsou vhodná  klidová území v okolí obce, oblast klidu Rohatina, přírodní lokalita Čertova hráz a přírodní park Dolní Berounka, dále pak okolní lesy a malebná údolí řek Berounky a Střely. K oddechu slouží i kaskáda čtyř rybníků na okraji obce, na jejíž březích byly zhotoveny lavičky pro odpočinek. Oblíbeným místem vodáků nejrůznějších věkových kategorií je řeka Berounka. Řeka Střela tuto možnost skýtá jen v době upouštění přehrady, kdy se pro opravdové milovníky vodáctví stává onou pomyslnou třešničkou na dortu.

Řeka nabízí i možnosti rybaření. Pro zájemce o míčové a podobné sporty je k dispozici místní fotbalové a volejbalové hřiště. Pro dětskou zábavu slouží několik dětských hřišť nejen v Kozojedech, ale i v Lednici nebo v Břízsku.

V posledních třech letech pořádal Kulturní spolek tematické turistické pochody pro širokou veřejnost s cílem poznávání přírodních zajímavostí a drobných památek, zejména místního významu, v okolí našich obcí. V letošním roce je plánován pochod se zaměřením na lidovou architekturu v obci Borek.

K občerstvení turistům a návštěvníkům slouží místní restaurace a obchody s potravinami a smíšeným zbožím.

4.5.

Obec vlastní a obhospodařuje 600 ha lesa, do čehož jsou započítány i lesy přidružených obcí.

V roce 2015 postihlo část území zvané „Čertovina“ velké krupobití. Ve spojení s teplým a suchým počasím posledních let způsobilo kalamitní stav, kdy začaly stromy v této oblasti odumírat. Dalším problémem místních lesů je kůrovec.

Obec hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu. Jinou hospodářskou činnost nevykazuje.

 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

5.1.

V obci Kozojedy i v jejích přidružených částech je velké množství památek, které připomínají kořeny našeho života. Kostel, zvoničky, kaple, hospodářské usedlosti, to vše tvoří součást lidských životů. I když mnohé neplní svoji původní funkci, je o ně stále pečováno. Většina z nich byla prohlášena za kulturní památku. Obec vlastní šest památek, které postupně opravila, jedná se zvláště o dvě zděné kaple a dvě roubené zvoničky. Opravou památek péče o ně nekončí, samozřejmostí je další údržba a pokud možno zpětné začlenění do života v obci, byť leckdy v jiné než původní funkci. Minimálně jako kulturního dědictví po našich předcích. Z původní zástavby zůstává v Kozojedech zachován střed obce zvaný „Rynek“ spolu s některými původními domy. Ostatní budovy jsou nejednotné. Památkově chráněné jsou zde: barokně upravený kostel sv. Mikuláše, jehož pravděpodobným architektem je G. Santini Aichel, zrekonstruovaná kaplička sv. Anny Samotřetí a pomník padlých z I. světové války.

Kostel sv. Mikuláše včetně přilehlého hřbitova jsme v roce 2017 získali do svého vlastnictví.

Stavební obnovu a údržbu venkovských staveb si provádějí vlastníci sami pomocí dotačních titulů nebo vlastních prostředků.

5.2.

V budoucnu bychom rádi dosáhli souladu v zástavbě uprostřed návsi při opravách a přestavbách domů a tím vytvořili stejnorodé prostředí vesnice. Rovněž úpravou návsi se snažíme obnovit její původní vzhled, což vzhledem k velké vyasfaltované ploše v návesním prostoru, pozůstatkem minulých let, je nelehký úkol.

Obec se snaží při obnově harmonického rázu jít příkladem a proto objekt bývalé stodoly, který se nachází v jejím vlastnictví, uvedla během rekonstrukce do původní podoby. Nyní slouží při konání kulturních akcí v obci.

5.3.

Schválení územního plánu nám umožňuje přejít k dalšímu kroku, kterým je vytvoření studie zástavbového území Z3 a Z4 v obci Kozojedy. Na východním okraji obce vznikne 7 nových parcel určených k výstavbě rodinných domů. Byla zpracována územní studie a vydáno územní a stavební rozhodnutí. V letošním roce bude zahájeno zasíťování pozemků a tím budou připraveny k prodeji. V kupních smlouvách bude zahrnut schválený regulativ výstavby.

5.4.

Pro zabezpečení celkové harmonie prostředí obce chceme využít územního plánu obce. Při úpravách domů a jejich okolí se obec vyjadřuje k předloženým záměrům a úzce spolupracuje se stavebním odborem pověřeného úřadu Kralovice. Vždy se snaží, aby byl při rekonstrukcích objektů zachován jejich venkovský ráz.

 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií

6.1.

Občanská vybavenost je na dobré úrovni. Je zde veřejný vodovod, kanalizace, telefonní síť. Dále je zde pošta, mateřská škola, základní škola, ordinace praktického lékaře a dětského lékaře, kostely, hřbitov, hřiště, autobusová doprava, smíšené prodejny, místní lidová knihovna atd. V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce víceúčelové budovy, ve které je tělocvična, společenská místnost a pohostinství. Kompletně bylo zrekonstruováno pohostinství, sociální zařízení, šatny, úklidová místnost a změněn systém vytápění na propan-butan.

Obec chce vybudovat víceúčelové hřiště, které by díky svému umělému povrchu umožnilo pestrý způsob využití a vytvořilo další možnost trávení volného času. Projekt na víceúčelové hřiště byl aktualizován a několikrát jsme žádali o dotaci, bohužel neúspěšně. Z vlastních finančních prostředků budujeme a rozšiřujeme dětská hřiště ve všech našich obcích.

6.2.

Obec v minulých letech uvažovala o plynofikaci. Již v roce 2001 byl zpracován general plynofikace obcí Kozojedy a Lednice a následně i obcí Břízsko a Robčice. Dnešní situace je trochu jiná. Zájem občanů o plyn je minimální. Občané si raději kupují ekologické kotle na tuhá paliva s výkonnějším spalováním. K tomu hojně využívají dotace PK.

Každým rokem jsou prováděny opravy a údržba místních komunikací. V obci Kozojedy a i jejích obcích jsou vybudovány kanalizační sítě. Na základě zpracovaného kanalizačního řádu provádíme povinné odběry vzorků u určených výustích řadu. Nově budované domy mají malé domovské ČOV, včetně domů, u kterých byly septiky či jímky v havarijním stavu nebo vůbec. Obec v roce 2006 s pomocí dotace z POV uskutečnila výstavbu čističky odpadních vod pro budovu obecního úřadu, kde jsou kromě úřadovny umístěny ordinace praktického a dětského lékaře, kadeřnictví a veřejná knihovna. V současné době připravujeme podklady pro vybudování samostatné ČOV pro kulturní dům.

Opravy a úpravy kanalizační sítě probíhají ve všech našich obcích dle potřeby. V minulých letech to byla rekonstrukce ukončení kanalizace v obci Borek, výměna poškozených rour u odtoku požární nádrže v Kozojedech, úprava jámy, kde vede kanalizační řad v obci Lednice, celá rekonstrukce chodníku včetně kanalizace při hlavní komunikaci v Kozojedech a další drobné opravy, které jsme schopni vlastními prostředky, případně dotačně zvládnout.

 

6.3.

Obec má uzavřenou smlouvu s firmou Marius Pedersen a.s., která sváží odpad na řízené skládky. Obec aktualizovala svoji vyhlášku o nakládání s odpadem dle platných právních předpisů. Dle platné vyhlášky je vybírán i poplatek za odpad.

Obec má také smlouvu s firmou EKO-KOM a je zapojena do systému třídění odpadu. Občané mají k dispozici v obci nádoby na tříděný odpad - na plast, papír, sklo, nápojové kartony, kontejnery na bioodpad a kontejner na železný šrot. Dvakrát do roka je zajišťován svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. V obci jsou pro občany určena místa na ukládání větví. Větve odváží svozová firma k následnému štěpkování. Pro ukládání vyřazeného oblečení, obuvi, hraček a dalšího textilu jsou umístěny v obci dva speciální kontejnery.

Pro ekologickou výchovu využíváme novin, které obec vydává, webových stránek, dále relací v místním rozhlase, občané jsou informováni i na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. Tříděním odpadu jsou seznamovány již děti ve škole s EKO-KOMem a samy se aktivně zapojují do sběru starého papíru se Sběrnými surovinami a.s.

Finančně jsme se podíleli na vydání brožury „Praktický ekologický rádce“, vydanou Mikroregionem Dolní Střela, jehož jsou Kozojedy členem. Tato brožura byla distribuována občanům a předána i do základní školy jako doplněk výuky. Škola i obec již využila nabízených projektů sdružení ENVIC Plasy a zařadila je do svých programů. Jedná se zejména o ekologickou výchovu mládeže a přednášky.

I v letošním roce se dobrovolníci z našich obcí již poněkolikáté přihlásili k akci „Česko uklízí“. Jejich cílem bylo uklidit odpadky v okolí obcí Robčice, Lednice a Kozojedy.

6.4.

Obec provedla zateplení víceúčelové budovy KD, včetně celé její rekonstrukce a změnila způsob vytápění z lokálního na propan-butanové. Výměna nevyhovujících kotlů za ekologické kotle na tuhá paliva byla centrálně provedena pro základní školu, mateřskou školu a jídelnu. V roce 2010 došlo k výměně oken na nižším stupni ZŠ a před tím i na budově úřadu. Opravena a zateplena byla střecha školní jídelny, která byla v havarijním stavu. V  roce 2015 bylo dokončeno kompletní zateplení mateřské školy, včetně výměny všech oken a dveří. Na tuto finančně nákladnou akci jsme získali dotaci z OPŽP. Dále jsme v roce 2015 obdrželi od  KÚPK  dotaci na opravu střechy na budově obecního úřadu, kde již v minulosti došlo k výměně oken.

 

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

7.1.

Obec se snaží o systematický postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků v obci. S přípravou projektové dokumentace v oblasti zeleně úzce spolupracujeme s Ing. Škodovou. Úspěšně jsme zrealizovali již několik alejových výsadeb. Firma Prostrom pro nás již několik let provádí nejen odborné posudky stávající zeleně, ale i bezpečnostní, redukční a udržovací řezy dřevin, včetně nutného kácení.

7.2.

V našich obcích pravidelně probíhá údržba travnatých ploch. Přestárlé, nemocné a nebezpečné stromy a keře nahrazujeme postupně novou výsadbou. Pokud je to možné odstraněné stromy nahrazujeme stejnými druhy, pouze za jehličnany  vysazujeme listnáče. Například přímo v intravilánu Kozojed jsme v posledních letech vysadily minimálně 15 listnatých stromů, převážně lip a okrasných třešní.

Snažíme se o soulad a funkčnost nových výsadeb s daným venkovským prostředím. V obci Lednice úpravou a dokončením kanalizace vznikají dvě travnaté plochy, které bychom ve spolupráci s odbornou firmou rádi proměnili v odpočinková místa se zelení. Letos bychom rádi využili nabídku Krajského úřadu Plzeňského kraje a vysadili zde lípu popř. lípy.

I samotní občané mají zájem o zkrášlení naší obce zelení. Například v obci Borek místní chalupář vysadil v loňském roce dvě lípy ke křížku na kraji obce. Ani v Lednici občané nezahálejí a upravili si prostor kolem autobusové čekárny květinami. Květinami je osázeno i bezprostřední okolí některých elektrických sloupů. V Kozojedech občané také osazují veřejná prostranství drobnou zelení a keříky.

Od loňského roku máme zpracovanou studii na obnovu prostranství mezi školní družinou a školní jídelnou, včetně nové výsadby zeleně a vytvoření odpočinkové a relaxační zóny. Realizace proběhne pravděpodobně v roce 2019.

7.3.

Obcí protéká bezejmenný malý potůček, který je ve střední části obce zatrubněn. V dolní a horní části protéká původním korytem. Také břehové porosty jsou původní. V roce 2003 byla dokončena investiční akce „Revitalizace soustavy čtyř rybníků v Jílovnách“ z Programu revitalizace říčních toků. Revitalizací se výrazně zlepšil vzhled lokality, funkce rybníků a tím i životní prostředí. Rybníky zlepšují kvalitu odtoku povrchových vod a zajistí možné zachycování splavenin včetně výrazného zlepšení retenční funkce celé soustavy. Po březích rybníka byly vysazeny nové stromy zpevňující svými kořeny hráze. Ve spolupráci s Lesy ČR se nám podařilo vyčistit část nezatrubněného potoka, který navazuje na soustavu rybníků. Pod obcí tvoří tento potok nádherné kaskády a jedna z nich je známá jako „Kozojedský vodopád“. Toto krásné místo nám znepříjemňují splavené odpadky  a části stavební sutě, které se snažíme postupně odstraňovat. Právě tato lokalita byla prioritně uklízena v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.  Vzhledem k velmi oblíbené pěší turistice, je naší snahou pečovat a udržovat nejen toto místo, ale i ostatní vycházkové stezky do okolí našich obcí.

7.4.

Čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích z větší části zajišťuje obec. Již několik let (od roku 2014) zaměstnáváme jednoho stálého pracovníka a letos opět využíváme jedné pracovní síly zprostředkované přes úřad práce na veřejně prospěšné práce.

Pokud je to možné, před svými nemovitostmi si občané zajišťují úklid sami a zdarma. Některé práce většího rozsahu se řeší formou placených brigád, prováděných  převážně místními spolky. Tím si i získávají finanční prostředky na svoji činnost. Obec provádí  údržbu zeleně v okolí pomníku padlých z I. světové války, stará se o vlastní hřbitovy.

Obec se podílela i na rekonstrukci křížků, kapliček. Význam těchto staveb je sice maximálně regionální, ale o to větší význam mají jako součást paměti místa, v němž žijeme. Kromě udržování historických drobných památek, vznikají v obci i nové. Díky sochařskému sympoziu bylo prostředí všech našich obcí obohaceno o kamenné sochy, které se brzy staly jeho součástí. V roce 2013 byla v obci Robčice osazena kopie Božích muk se slunečními hodinami. Originál byl uložen do zrekonstruované hřbitovní kaple na hřbitově Břízsko-Robčice.

7.5.

Zájmem obce je ekologická výchova a vzdělávání občanů, zejména dětí, v oblasti odpovědného přístupu ke krajině a životnímu prostředí. Základní škola spolupracuje se sdružením ENVIC na podpoře a zájmu dětí o ekologii. Obec na veřejných zasedáních zastupitelstva obce informuje občany o plánovaných údržbách zeleně, zejména o kácení a následných náhradních výsadbách. Do již výše zmíněné akce „Ukliďme Česko“ se dobrovolně zapojili nejen dospělí, ale i děti ze základní a mateřské školy. Všichni měli možnost uvědomit si nutnost pečovat o čistotu našeho okolí a vyzkoušet si roztřídit odpad opravdu všeho druhu dle jednotlivých komodit.

 

8. Péče o krajinu

8.1.

Obec vlastní spolu s přidruženými obcemi 600 ha lesů, ve kterých se snažíme hospodařit co nejšetrněji, abychom výrazně nepoškozovali přírodu. Nevyužité plochy navazující na les, které jsou ve vlastnictví obce, zalesňujeme.

K dispozici máme také svoji lesní školku, která se specializuje nejvíce na pěstování a prodej sazenic smrku ztepilého a borovice lesní. Realizujeme protierozní výsadbu a provedli jsme výsadbu stromů kolem cest i v obcích, které patří pod náš obecní úřad. Protierozní hráz vznikla vysázením nových stromů na soustavě rybníků „V Jílovnách“.

Již několik probíhají pozemkové úpravy v katastrech obcí Borek, Kozojedy a Lednice. Po jejich dokončení budeme moci snadněji vybírat nové vhodné lokality k další výsadbě. V letošním roce „oprášíme“ žádost o zahájení pozemkových úprav i v katastrech obcí Břízsko a Robčice.

8.2.

Nová výsadba břehových porostů byla uskutečněna u rekonstruovaných obecních rybníků. Jednalo se konkrétně o obnovu vodních nádrží, kaskády rybníků za účelem zvýšení retenční schopnosti území. Hlavním cílem bylo vytvoření ekologicky stabilního prvku v krajině. Tato akce byla schválena a zařazena do Programu revitalizace říčních systémů.

Územní systém ekologické stability byl pro území obce Kozojedy a jeho nejbližší navazující okolí vymezený již v roce 1992 podle Generelu ÚSES. V roce 2010 byl pro potřeby územně plánovací dokumentace revidován a upřesněn. Aktualizace byla zpracována v podrobnosti Plánu ÚSES na hranice pozemků lesnického detailu a aktuálních krajinných rozhraní. Nový koncepční návrh je navržen v podstatně širších vazbách nejen na všechna sousední katastrální území, ale jsou zde provázány všechny aktuálně přítomné systémy ekologické stability v posloupnosti od nadregionální úrovně k regionální a místní úrovni. Konkrétní plány ÚSES mohou být realizovány až po dokončení pozemkových úprav.

8.3.

V posledních letech obec zrealizovala v pěti lokalitách liniovou výsadbu alejí  s původními druhy stromů, jako např. hrušně, višně, švestky a jiné neovocné listnaté stromy. Jedná se o dvě alejové výsadby katastru obce Robčice, jedna v k.ú. Břízsko, další výsadby byly provedeny v katastru Kozojed a jako poslední byla vysazena liniová alej v k.ú. Lednice.

Během posledních osmi let za pomoci dotací z AOPK tak obec vysázela celkem 137 stromů v alejových výsadbách. Výsadbu jabloní získaných z programu Tisíc stromků pro Plzeňský kraj  zrealizovala místní myslivecká společnost. Aktivitou místních občanů vznikla v katastru obce Kozojedy ještě jedna alej a jedna stávající jednostranná alej byla doplněna o výsadbu dalších stromů podél druhé strany cesty. V období sucha je velkým pomocníkem SDH Kozojedy, který zasazené stromy zalévá.

Každoročně jsou prováděny i jednotlivé výsadby různých listnatých stromů v našich obcích. Zajímavostí je výsadba dubu na trojmezí třech katastrů – Břízska, Koryt a Čivic. Vzhledem k velkému zájmu občanů ze všech zmíněných katastrů, se toto místo stalo již tradičním cílem lednových pochodů zájemců nejen z dotčených obcí. Dále obec pečuje o vodní toky a rybníky v obci. Nad obcí Kozojedy byl zrealizován protipovodňový val, který částečně chrání před přívalovými dešti a usměrňuje tok vody do kanalizace. K zachycení přívalových dešťů slouží již zmíněná kaskáda, na kterou byl zpracován provozní řád.

8.4.

Obnova prvků kulturní paměti krajiny je také v popředí zájmu naší obce. V roce 2011 jsme odvodnili kapličku v Lednici a opravili její fasádu. V následujícím roce jsme získali dotaci na opravu fasády hřbitovní kaple ve Břízsku a obnovu Božích muk v obci Robčice. Pomník padlých v I. sv. válce byl opraven v roce 2013.  V roce 2015 jsme získali dotaci na rekonstrukci roubené zvonice v obci Borek z Ministerstva kultury ČR prostřednictvím pověřeného úřadu Kralovice. Obdobnou památku máme i v obci Robčice, na jejíž opravu jsme získali dotační peníze v roce 2016. Obec i samotní občané pečují o křížky umístěné na okrajích našich obcí.

 

9. Připravované záměry

9.1.

Pokračujeme v přípravě lokality Z4 na výstavbu sedmi rodinných domů. V letošním roce proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou firmu. Bude provedeno kompletní zasíťování všech pozemků, včetně úprav povrchů, které budou následně prodány zájemcům. Práce budou zahájeny nejpozději v červnu letošního roku a dokončeny během roku 2019. Předpokládané náklady činí více jak 5. mil. Kč.

Již dvakrát jsme neúspěšně žádali o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště v Kozojedech – projekt již máme. Z důvodu nutnějších akcí jsme zatím o další dotaci nežádali. 

V současné době připravujeme v budově obecního úřadu prostory pro zřízení Pošty Partner. Předpokládané spuštění provozu poštovních služeb pod hlavičkou obce je od 1. února 2019. Celkové náklady spojené s přípravou vyčleněného prostoru budou cca 300.000,-Kč.

V loňském roce nám byla přidělena dotace ve výši 120.000,-Kč z programu PK Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí na opravu povrchu točny v obci Robčice. Realizace proběhne v letošním roce. Celkové náklady by měly činit 184.000,-Kč.

Dále bychom potřebovali získávat finanční prostředky na opravy a rekonstrukce chodníků a místních komunikací ve všech našich obcích. Při plánování financí budeme vycházet z pasportu místních komunikací z roku 2014.

Během měsíce dubna bychom měli vědět, zda obdržíme dotaci z MMR na opravu povrchu MK 1c směrem ke hřbitovu v Kozojedech.  Náklady činí téměř 500.000,-Kč.

Připravujeme aktualizaci plánu vodovodu a kanalizací, projektovou dokumentaci na ČOV ke kulturnímu domu a pasport veřejného osvětlení všech našich obcí.

Realizace dalších projektů se bude vyvíjet dle finanční situace a potřeb obce.

 

10. Informační technologie v obci

10.1.

Veřejný rozhlas byl v obci Kozojedy již od roku 1951 se šesti amplióny. Samostatný veřejný rozhlas fungoval několik let i v obcích Lednice a Břízsko. Menší rekonstrukce rozhlasu v Kozojedech proběhla v roce 2006.  Velký zlom nastal v roce 2012, kdy byl stávající rozhlas rozšířen o bezdrátové hlásiče do všech našich obcí. Tedy i do Borku a Robčic, kde veřejný rozhlas v minulosti nikdy nebyl.  Pro informování občanů i nadále slouží informační tabule a veřejná vývěska v Kozojedech. Dnes v době internetu jsou hojně navštěvované naše www. stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Informačním kanálem je pro občany i mobilní aplikace pro chytré telefony „V obraze“.

Oblíbeným zdrojem informací, převážně pro starší občany,  jsou čtyřikrát ročně vydávané Noviny kulturního spolku a obce Kozojedy. O dění v obci vychází články a upoutávky  i v regionálním tisku.