Zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší

Dne 27. ledna 2021 byl vydán ve Věstníku MŽP Program zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad CZ03 s názvem PZKO 2020+. Dle tohoto programu  zveřejňuje obec Kozojedy "Časový plán provádění zlepšování kvality ovzduší“. Tento je v souladu s ust. § 9, odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Na stránkách obce Kozojedy budou postupně zveřejňovány informace týkající se provozu zdrojů, kontrol a dotací, souvisejících s plněním Časového plánu.

Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší obce Kozojedy (39.17 kB)

Stručné informace o správném vytápění najdete v publikaci MŽP Jak správně topit a ušetřit (5.57 MB).

Osvětové informace  v zábavné formě naleznete v komiksu „Smokeman“ (9.69 MB).

Další informace můžete nalézt na stránkách ministerstva životního prostředí „Lokální topeniště“.

Cílem Programu zlepšování kvality ovzduší  - viz : PROGRAM MŽP je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území zóny Jihozápad CZ03.

Možnosti financování - dotace:  KOTLÍKOVÉ DOTACE