Hřbitovy

Informace pro nájemce hrobových míst

Od 1.1.2024 došlo k navýšení cen nájmu hrobových a urnových míst na pohřebišti v Kozojedech a v Břízsku-Robčicích.   Zároveň byla provedena revize a přečíslování všech míst. V této souvislosti byly aktualizovány všechny nájemní smlouvy, které jsou pro nájemce připraveny k podpisu na Obecním úřadě v Kozojedech v úředních dnech pondělí 8.00-18.00 hod. a středa  8.00-16.00 hod. V jiné dny pouze po domluvě na tel. č. 377 464 325 nebo 604 259 858.