Informace pro občany - možnost využití kanceláře finančního arbitra

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra.

Datum vložení: 2. 3. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 9. 2017 23:04